+90 216 337 48 58
Teknik Bordrolama Hizmeti Nedir?
18 Aralık 2018
Teknik Bordrolama Hizmeti Nedir?

Bir iş yerinde çalışan insanların çoğundan ‘Maaşlarımız mutlaka gününde yatar.’ sözünü duymuşsunuzdur. İnsanlar şirketlerini övmek istediklerinde genellikle bu cümleyi kurarlar. Bu söz, aslında teknik bordrolama işinin, şirketlerin çalışan gözündeki imajı konusunda ne kadar önemli olduğunu ifade eder. Teknik bordrolama, iş yükünün oldukça yoğun olduğu, çok hassas bir iştir. 

 

Teknik bordrolama hizmetini kısaca tanımlayacak olursak; bir personelin maaşına etki eden tüm değişkenlerin, yasal mevzuatlar ışığında kayıt altına alınarak bordro düzenlenmesidir. Bu iş, şirketlerin insan kaynakları departmanlarında çalışan uzmanlar tarafından yapılabileceği gibi, bordrolama konusunda uzman şirketlere de outsource edilebilir. 

 

İster outsource edilsin, ister in-house çalışan bir personel tarafından yapılsın; teknik bordrolama sürecinin bir uzman tarafından yürütülmesi çok önemlidir. Çok az sayıda insanın hakim olduğu yasal mevzuatları takip etmeyi, kendi şirketi için yorumlamayı ve değişiklikleri doğru bir şekilde ve zamanında uygulamayı gerektirmesi, alanda uzman olmayı zorunlu kılar. Yapılacak en ufak bir hata, şirket personelinin maaşlarına yansıyacak ve hem şirkete duyulan güvenin azalmasına neden olacak hem de maddi kayıplarla sonuçlanabilecektir. 

 

Bir personelin bordrosunu oluşturan bilgiler, birçok farklı kaynaktan gelmektedir. Her bir personel için farklı kurallar geçerli olabilir. Bordrodaki değişkenler; personelin kişisel bilgilerinden, maaş bilgilerinden, izin ve devamsızlık bilgilerinden ve oranı düzenli değişen vergi kesintilerinden oluşmaktadır. Ayrıca yılda bir ve altı ayda bir değişen mevzuatların takip edilmesi ve her bir personelin bordrosunda bu değişikliklerin ne anlama geldiğinin iyi yorumlanması gerekir. Ancak tüm bu bilgiler doğru olduğunda bordro doğru çıkar ve personel hak ettiği maaşı alabilir. Bu bilgiler aynı zamanda personelin emekliliğine, işten ayrıldığında alacağı tazminata da etki eder. Dolayısıyla hukuki anlamda bu sürecin hatasız yönetilmesi, personelin haklarını adil bir şekilde almasına da olanak sağlar. 

 

 

İyi bir teknik bordrolama hizmeti, bordroya giren tüm değişkenlerin titizlikle takip edildiği ve bordroların doğru, yasaya uygun, zamanında ve güvenilir bir şekilde çıkarıldığı hizmettir. Böylece hem şirketler maddi kayıplara uğramaz, hem de personelin çalıştığı şirkete olan güveni artar. 

 

Teknik Bordrolama Hizmeti Nedir?
18 Aralık 2018
Teknik Bordrolama Hizmeti Nedir?

Bir iş yerinde çalışan insanların çoğundan ‘Maaşlarımız mutlaka gününde yatar.’ sözünü duymuşsunuzdur. İnsanlar şirketlerini övmek istediklerinde genellikle bu cümleyi kurarlar. Bu söz, aslında teknik bordrolama işinin, şirketlerin çalışan gözündeki imajı konusunda ne kadar önemli olduğunu ifade eder. Teknik bordrolama, iş yükünün oldukça yoğun olduğu, çok hassas bir iştir. 

 

Teknik bordrolama hizmetini kısaca tanımlayacak olursak; bir personelin maaşına etki eden tüm değişkenlerin, yasal mevzuatlar ışığında kayıt altına alınarak bordro düzenlenmesidir. Bu iş, şirketlerin insan kaynakları departmanlarında çalışan uzmanlar tarafından yapılabileceği gibi, bordrolama konusunda uzman şirketlere de outsource edilebilir. 

 

İster outsource edilsin, ister in-house çalışan bir personel tarafından yapılsın; teknik bordrolama sürecinin bir uzman tarafından yürütülmesi çok önemlidir. Çok az sayıda insanın hakim olduğu yasal mevzuatları takip etmeyi, kendi şirketi için yorumlamayı ve değişiklikleri doğru bir şekilde ve zamanında uygulamayı gerektirmesi, alanda uzman olmayı zorunlu kılar. Yapılacak en ufak bir hata, şirket personelinin maaşlarına yansıyacak ve hem şirkete duyulan güvenin azalmasına neden olacak hem de maddi kayıplarla sonuçlanabilecektir. 

 

Bir personelin bordrosunu oluşturan bilgiler, birçok farklı kaynaktan gelmektedir. Her bir personel için farklı kurallar geçerli olabilir. Bordrodaki değişkenler; personelin kişisel bilgilerinden, maaş bilgilerinden, izin ve devamsızlık bilgilerinden ve oranı düzenli değişen vergi kesintilerinden oluşmaktadır. Ayrıca yılda bir ve altı ayda bir değişen mevzuatların takip edilmesi ve her bir personelin bordrosunda bu değişikliklerin ne anlama geldiğinin iyi yorumlanması gerekir. Ancak tüm bu bilgiler doğru olduğunda bordro doğru çıkar ve personel hak ettiği maaşı alabilir. Bu bilgiler aynı zamanda personelin emekliliğine, işten ayrıldığında alacağı tazminata da etki eder. Dolayısıyla hukuki anlamda bu sürecin hatasız yönetilmesi, personelin haklarını adil bir şekilde almasına da olanak sağlar. 

 

 

İyi bir teknik bordrolama hizmeti, bordroya giren tüm değişkenlerin titizlikle takip edildiği ve bordroların doğru, yasaya uygun, zamanında ve güvenilir bir şekilde çıkarıldığı hizmettir. Böylece hem şirketler maddi kayıplara uğramaz, hem de personelin çalıştığı şirkete olan güveni artar.